<meter id="h2sdt"><strong id="h2sdt"><del id="h2sdt"></del></strong></meter>

 • <mark id="h2sdt"><ol id="h2sdt"></ol></mark>
  <mark id="h2sdt"><u id="h2sdt"></u></mark>

   12月20日起上海松江10條公交線臨時繞改道

   【導語】:因九亭地鐵站公交站需封閉改造新建,自2020年12月20日起,松江41路、松江42路、松江84路等10條公交線將實施臨時繞改道。

    上海松江區新聞辦消息:因九亭地鐵站公交站需封閉改造新建,公交站點所有公交線路將臨時搬遷至滬亭北路管家河橋南側(九里亭臨時公交樞紐站)內。2020年12月20日起,松江41路、松江42路、松江84路等10條公交線將實施臨時繞改道,具體詳見下文。

    一、松江41路

   圖片

    原走向:自九亭地鐵站起至滬松公路、九新公路、九亭大街、盛龍路、葉亭路、九新公路、姚北路、盛龍路、九亭大街、九新公路、伴亭路、滬亭南路、滬松公路至九亭地鐵站。(單向)

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九新公路、九亭大街、盛龍路、葉亭路、九新公路、姚北路、盛龍路、九亭大街、九新公路、伴亭路、滬亭南路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(單向)

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、九里亭臨時公交樞紐站

    恢復日期另行公示。

    二、松江42路

   圖片

    原走向:由九亭地鐵站起經滬松公路、九杜路、淶寅路、九涇路、淶坊路、滬亭北路至九亭地鐵站。(單向)

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九杜路、淶寅路、九涇路、淶坊路、滬亭北路、淶寅路、九杜路、滬松公路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(單向)

    臨時撤銷站點:滬亭北路淶寅路

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、淶寅路(綠庭尚城)、九里亭臨時公交樞紐站

    三、松江84路

   圖片

    原走向:自九亭地鐵站起經滬松公路、九涇路、淶寅路、寅西路、淶坊路、九涇路、淶寅路、滬亭北路至九亭地鐵站。(單向)

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九涇路、淶寅路、寅西路、淶坊路、九涇路、淶寅路、九杜路、滬松公路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(單向)

    臨時撤銷站點:淶寅路、滬亭北路

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、九杜路淶寅路、九亭小學、九杜路滬松公路、九里亭臨時公交樞紐站

    四、松江89路

   圖片

    原走向:自九亭地鐵站起經滬松公路、九亭大街、九新公路、中心路、易富路、滬亭南路、九亭大街虬涇路路、蒲匯路、滬松公路至九亭地鐵站。(單向)

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九亭大街、九新公路、中心路、易富路、滬亭南路、九亭大街、虬涇路、蒲匯路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(單向)

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、九里亭臨時公交樞紐站

    五、1840路

   圖片

    原走向:(上行)自九亭地鐵站起經滬亭北路、淶寅路、淶亭北路、淶坊路、九杜路、淶寅路、滬亭北路至九亭地鐵站。(下行)自九亭地鐵站起經滬亭北路、淶寅路、九杜路、淶坊路、淶亭北路、淶寅路、滬亭北路至九亭地鐵站。

   圖片

    臨時繞道走向:(上行)自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九杜路、淶寅路、淶亭北路、淶坊路、九杜路、滬松公路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(下行)自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九杜路、淶坊路、淶亭北路、淶寅路、九杜路、滬松公路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。

    臨時撤銷站點:滬亭北路淶寅路

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、九杜路滬松公路、九亭小學、九杜路越聯路、九里亭臨時公交樞紐站

    六、1841路

   圖片

    原走向:自九亭地鐵站起經滬亭北路、滬松公路、虬涇路、蒲匯路、淶亭南路、姚北路、滬亭南路、九亭大街、淶亭南路、蒲匯路、滬亭南路、滬松公路至九亭地鐵站。(單向)

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、虬涇路、蒲匯路、淶亭南路、姚北路、滬亭南路、九亭大街、淶亭南路、蒲匯路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(單向)

    臨時撤銷站點:九亭地鐵站

    臨時新增站點:滬亭北路滬松公路、九里亭臨時公交樞紐站

    七、1843路

   圖片

    原走向:自九亭地鐵站起經滬亭北路、淶寅路、九誼路、淶坊路、朗亭路至朗亭路。

   圖片

    臨時繞道走向:自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九杜路、淶寅路、九誼路、淶坊路、朗亭路至朗亭路。

    臨時撤銷站點:滬亭北路、淶寅路九杜路

    臨時新增站點:九杜路滬松公路、九亭小學、九杜路淶寅路、九里亭臨時公交樞紐站

    八、松江68路

   圖片

    原走向:(上行)自春申樞紐站起經站前路、春九路、新南路、明興路、明中路、九新公路、九亭大街、滬亭南路、滬亭北路至滬亭北路滬松公路。(下行)自滬亭北路滬松公路起經滬亭北路、淶坊路、九杜路、滬松公路、滬亭南路、九亭大街、九新公路、明中路、明興路、新南路、春九路、站前路至春申樞紐站。

   圖片

    臨時繞道走向:(上行)自春申樞紐站起經站前路、春九路、新南路、明興路、明中路、九新公路、九亭大街、滬亭南路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(下行)自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、淶坊路、九杜路、滬松公路、滬亭南路、九亭大街、九新公路、明中路、明興路、新南路、春九路、站前路至春申樞紐站。

    臨時新增站點:九里亭臨時公交樞紐站

    九、虹橋樞紐10路區間

   圖片

    原走向:(上行)自滬亭北路滬松公路起經滬亭北路、淶寅路、淶亭北路、滬松公路、嘉閔高架、建虹高架至虹橋西交通中心。(下行)自虹橋西交通中心起經建虹高架、嘉閔高架、滬松公路、滬亭北路至滬亭北路滬松公路。

   圖片

    臨時繞道走向:(上行)自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、淶寅路、淶亭北路、滬松公路、嘉閔高架、建虹高架至虹橋西交通中心。(下行)自虹橋西交通中心起經建虹高架、嘉閔高架、滬松公路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。

    臨時新增站點:九里亭臨時公交樞紐站

    十、滬陳線

   圖片

    原走向:(上行)自佘山汽車站起經千新公路、外青松公路、林蔭新路、嘉松南路、古樓公路、橫港公路、泗鳳公路、鼓浪路、滬松公路、九涇公路、淶坊路、九杜路、淶寅路、滬亭北路至九亭地鐵站。(下行)自九亭地鐵站起經滬松公路、九杜路、淶坊路、九涇公路、滬松公路、泗鳳公路、橫港公路、古樓公路、嘉松南路、林蔭新路、外青松公路、千新公路至佘山汽車站。

   圖片

    臨時繞道走向:(上行)自佘山汽車站起經千新公路、外青松公路、林蔭新路、嘉松南路、古樓公路、橫港公路、泗鳳公路、鼓浪路、滬松公路、九涇公路、淶坊路、九杜路、淶寅路、滬亭北路至九里亭臨時公交樞紐站。(下行)自九里亭臨時公交樞紐站起經滬亭北路、滬松公路、九杜路、淶坊路、九涇公路、滬松公路、泗鳳公路、橫港公路、古樓公路、嘉松南路、林蔭新路、外青松公路、千新公路至佘山汽車站。

    臨時新增站點:九里亭臨時公交樞紐站

    首末班車時間不變,恢復日期將另行公示。

   溫馨提示:微信關注上海本地寶公眾號(shbendibao),輸入框回復 公交,查看上海公交運營調整最新消息。手機一鍵查詢上海公交到站、公交線路等。

   手機訪問 上海本地寶首頁

   相關推薦 公交調整 松江公交 
   猜你喜歡
   熱門推薦
   本地寶鄭重聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本地寶無關。其原創性及文中陳述內容未經本站證實,本地寶對本文及其中全部或者部分內容的真實性、完整性、及時性不作任何保證和承諾,請網友自行核實相關內容。
   上海地鐵上海公交上海停電通知上海停水通知歡樂谷佘山森林公園濱江森林公園杜莎夫人蠟像館海灣國家森林公園上海鮮花港錦江樂園上海野生動物園田子坊上海動物園東平森林公園東方綠舟顧村公園青青旅游世界東方明珠尋夢園香草農場上海四季百果園上海玻璃博物館上海東林寺濱海森林公園世紀公園環球金融中心上??萍拣^酷貝拉碧海金沙水上樂園玻璃博物館周末好去處上海地鐵地圖上海交通上海特賣會上海商場打折
     企業文化 | 廣告服務 | 關于我們 | 聯系我們 | 誠聘英才 | 法律顧問 | 意見建議 | 本地寶APP
   本地寶 BENDIBAO.COM 匯深網 版權所有 2006-2020 ICP證:粵ICP備17055554號-1
    
   916彩票